Preludium magyarul

Kedves érdeklődő! Ezen a linken át tudsz lépni a magyar honlapra, ahol részletes és naprakész leírást, valamint on-line registrációs lehetőséget találsz.

PROGRAM

Hétfő 2019 június 24.:

09:30 – 10:00 Gyülekező egy budapesti helyszínen

10:00 – 16:00 Biográfiai városnéző séták Budapesten

16:00 – 18:00 Szüretelés az Art of Hosting csapat kollégáinak moderálásával

18:00 – 18:45 Vacsora

19:00 – 21:00 Christine Gruwez esti előadása: “Az Emberré válás kihívása”

 

Kedd 2019 június 25.:

Pilisszentlászlón

09:30 – 13:00 “Emberré válni: egy maniheista megközelítés” – Christine Gruwez faciltálásával  – BETELT!

09:30 – 13.30 “Ne öld meg a Hírhozót! – Az érzelmek átalakítása karmikus tudattá” – Orna Ben Dor facilitálásával

09:30 – 17:00 “Biográfiai munka és Waldorf oktatás: termékeny szinergiák. Hogyan tovább?” – Rinke Visser and Josien de Vries facilitálásával

15:30 – 18:30 “Biográfiai munka a vállalati szférában és egy konkrét japán kezdeményezés bemutatása” – Tomoko Kawashima facilitálásával

19:00 – 22:00 Vacsora ás örömzenéléses ünnepség

 

HANGOLÓ

“Európa Közepe Misztériumhely. Az emberiségtől azt kívánja, hogy ennek megfelelőlen viselkedjék, hogy ehhez tartsa magát. Annak a kultúrkorszaknak az útja, amelyben élünk, nyugatról jövet kelet felé fordulva, ezen a térségen halad keresztül. Itt a réginek át kell alakulnia. Minden régi erő elvész ebben a kelet felé tartó menetelésben, és nem haladhat tovább, anélkül, hogy a szellemből meg ne újulna. Ha mégis megtenné, romboló erővé válna, és katasztrófákat idézne elő. Ebben a térségben először – emberismeretből, emberszeretetből és emberi bátorságból – meg kell valósulnia annak, ami gyógyítóan haladhat tovább kelet felé. A megvalósulóban lévő Közép Misztériuma már fénnyel sugározza be a jelenünket. Ez a fény a szellemi lényektől sugárzik az emberi lények felé arra bíztatva őket, hogy Emberiséghez méltó gyógyító tetteket hajtsanak végre, melyek kozmikus célokat szolgálnak. “
                                                                                                                                                    Ludwig Polzer-Hoditz (1869 – 1945)

Az “Én az úton” Szimfóniájában a világ minden tájáról találkoznak hangok és hangszerek, hogy felcsendüljön a Biográfiai Munka, mint a “hivatássá emelt emberség” zenéje. Hogyan tudja ez a muzsika az Eljövendő Generációkat szolgálni? Erre a nyitott kérdésre már a 2019-es Biográfiai Világkonferencia előkészítő munkálatai során elkezdhetnek kibontakozni lehetséges válasz-vázlatok és persze, még újabb kérdések is.

A helyi szerveződésű Prelude szándéka pedig az, hogy egy másik, igencsak időszerű kérdésre keresse a választ: Hogyan tudja a Szimfóniának helyet adó “Auditórium” a Zenét és a Közönséget egyaránt úgy szolgálni, hogy erősítse a Találkozás vágyott hatását?

Közép-Európa, beleértve Magyarországot is, Misztériumhely, ahol a Nyugatról érkező régi erők a Szellem által át kell lényegüljenek, hogy megszülhessék a Kelet felé irányuló új erőket. Akárcsak egy fiatal szívében, ahol a megörökölt múlterők szükségszerűen meg kell hogy haljanak, ezáltal utat engeve annak az Individualitásnak, mely az egyéni Sorsot hordozza. Egy egyedi, generációs, földrajzi Grál Misztérium bontakozik ki. Téma és Díszlet a Spirituális Hívás szolgálatában.

A Biográfiai Világkonferenciát megelőző két napban a Magyar Biográfiai Alapképzés hallgatóival a “Nem-tudás művészete”, a “Közösség-hordozás (Art of Hosting) művészete”, és az “Akarat Visszafordításának művészete” hármassága köré szerveződő rendezvénysorozattal készülünk. Válaszok helyett inkább kérdéseket szeretnénk ébreszteni és viszhangozni, elősegítve ezzel az inspiráló találkozásokat és kelyhet formálva az Intuíció kegyelemteli megérkezésének.

Hisszük, hogy ez a program (részletek lent) egyedi lehetőséget nyújt mind az itthoni érdeklődőknek, mind a konferencia résztvevőinek arra, hogy először vagy egy új módon találkozzanak Budapest városával, csakúgy mint egymással, miközben elősegíti a Biográfiai Munka megismertetését a helyi és regionális közösségekkel itt, Közép-Európa szívében.

További információkért és segítségért forduljon bizalommal a szervezőkhöz: 2019@worldwidebiographyconference.com

Szeretettel,
a magyar Prelude szervező csapata

 

BŐVEBBEN
… a június 24.-i Biográfiai Sétákról

Kik?

Ők: biográfiai szakemberek, akik a világ számos pontjáról érkeznek, hogy résztvegyenek a 2019-es Biográfiai Világkonferencián, amelyet először szerveznek Közép Európában, és amelynek témája: „Hogyan képes a professzionális biográfiai munka a felnövekvő generációt szolgáló eszközzé válni?

Szervezők: a magyar Biográfiai Alapkézés résztvevői, akik saját biográfiai felismeréseik mentén alakítják ki az általuk vezetett sétákat.

Te: ifjú érdeklődő, akit érdekel a biográfiai munka és nyitott vagy arra, hogy saját nézőpontodból dolgozz a konferencia fő kérdésével; vagy Te, aki az oktatás, nevelés, gyógyítás, esetleg az önfejlesztés területén dolgozol. Ti mindannyian tanúként vehettek részt a Biográfiai Sétákon, valamint alkotótársként az azt követő délutáni “szüretelési” folyamatban.

Miért?

Hogy találkozz emberekkel, utcákkal, érzésekkel, emlékekkel, a történelemmel, önmagaddal, a “középpel” …

Hogyan?

Minden vezető személyes és egyedi Sétatervet alakított ki. A séták előkészítéséhez hónapokon keresztül dolgoztunk együtt, bevontunk geomantiai szakértőket, felfedeztük Budapest történelmét antropozófiai aspektusból… Érdekes információkat gyűjtöttünk, magunk is végigjártuk az utakat, tapasztaltunk, felfedeztünk, megosztottunk, újraterveztünk, elengedtünk, változtattunk… Egy olyan folyamatot éltünk meg, amelyben reményeink szerint Neked is részed lesz majd a Séta pár órája alatt, és melynek rezgéseit magaddal viheted a séta pillanatain jóval túlra…

A Biográfiai Sétákra magyar kollégák invitálnak, akik, a Prelude előkészítő csapatának további tagjaival együtt a jelenleg is folyamatban lévő magyarországi „Biográfiai alapképzés” hallgatói, amely Josien de Vries vezetésével és – többek között – Vera G. Klein, a holland “Instituut voor Biografiek” vezetőjének együttműködésével zajlik Budapesten.

 

Meghívók a Biográfiai Sétákra

1. Olyan sétára hívom az érdeklődőket, amelyben megtapasztaljuk, hogy hogyan születhet Szeretet és kötődés a Lélekben egy ismeretlen vagy akár kevésbé kedvelt hely iránt azáltal, hogy a látást a külsőről a belsőre irányítjuk, és így a a hely lelkiséghez próbálunk közelebb kerülni.

2. Magyarország földrajzilag, történelmileg és kultúrálisan Kelet és Nyugat párbeszédének és dinamikus eszmecseréjének közepén helyezkedik el. Észrevesszük-e ezt a város megnyilvánulásaiban? Észleljük-e, hogy mi ennek a helynek a Feladata? Ezeket a kérdéseket hordozva sétálunk majd végig Budapest utcáin.

3. Az általam vezetett séta címe: A magyar ÉN fejlődése. Sétánk a Városligeten vezet majd keresztül egészen a Hősök teréig, miközben magyar királyokról, a magyar Szent Koronáról mesélek a résztvevőknek. Az elmondottak alapján mindenki kiválaszthatja a hozzá legközelebb álló uralkodót, majd rajzolunk, leveleket, szimbólumokat gyűjtünk, amelyekből mindannyian megalkotjuk a kiválasztott király címerét. A Hősök terére megérkezve megtekintjük a szobrokat, és megpróbáljuk átérezni, mit sugároz felénk a kiválasztott király szobra, majd a megélteket megosztva zárjuk a sétát.

4. Sétám címe: “A magyar női ÉN fejlődése” Magyar költőnőkről fogunk beszélgetni, olyanokról, akikől felnövekdve aligha hallottunk az iskolában. Hiszen legalább annyi tehetséges női költőnk van, mint férfi, csak ők sokáig nem kerültek be a köztudatba, munkásságuk hosszú ideig messze kevesebb figyelmet kapott. Továbbá, a résztvevők választhatnak majd egy sor magyar szóból pusztán a hangzás, és nem a megértés révén (ez a magyarul nem beszélő résztvevőknek lesz igazán izgalmas), ebből alkothatnak mondatokat, saját verset, amit végezetül lefordítunk majd nekik.

5. Sétám témája: “A magyar nemzet fejlődése a mai országhatárokon innen és túl” Beszélni fogunk a magyar történelemről, a magyarságtudatról határokon innen és túl, ennek fontosságáról és megbecsüléséről. Szó esik az európai közép lehetséges szétzilálódásáról. Spontán gyűjtöttem például éneket, verset, ha valaki nem is érti a szavakat, akkor is óriási hatással lehet rá, ha megnézi, meghallgatja mindezt egy egyszerű 72 éves szövőnéni szájából.

6. Arra hívom a résztvevőket, hogy kísérjenek el egy sétára, amelynek során Budapest földtani alapjait vizsgáljuk meg. Arra keressük a választ, hogy melyek a város geológiai alapjai és hogyan járultak hozzá Budapest biográfiájának alakulásához?

Workshopok ismertetője

június 25., kedd

Christine Gruwez: “Emberré válni: egy maniheus megközelítés” – minden jegy elkelt!
Önmaga keresése útján az ember újra és újra megkísérelte úgy definiálni önmagát, mint aki a Fény és a Sötétség között áll. Fénylény vagyok-e? Ha igen, mit jelent bennem a Fény? Vagy, ahogy a gnosztikus áramlatok gyakran feltételezték, a Sötétségből születtem-e? És ha igen, mit jelent bennem a Sötétség?
Fény és Sötéség, Jó és Rossz, elválaszthatatlanok egymástól. Egyik nem létezhet a másik nélkül. Rudolf Steiner értette, hogy egyik sem elsődlegesebb a Fény és a Sötét, a Jó és a Rossz közül. Mindegyiknek megvan a a maga létjogosultsága. Ettől a felismeréstől ihletve van lehetősége mindegyikünkek megtalálni a saját helyét: középen, a Fény és a Sötét között, a mintegy választásként, mintegy jövőbe mutató lehetőségként.

Orna Ben Dor: “Ne öld meg a Hírhozót!” – Az érzelmek átalakítása karmikus tudattá
Életeseményeink egyrészt magából az eseményből, másrészt az általunk hozzá kapcsolt értelmezésekből állnak. Életünk első felében lényeges, hogy a történéseket szubjektíven ítéljük meg. Ez nem más, mint kognitív félreértelmezés, és leginkább akkor kap teret, amikor fájdalmas, szenvedést okozó eseménnyel van dolgunk. A kognitív félreértelmezés “karmikus kiigazítást” követel, amire akkor kerülhet sor, amikor sikerül objektivizálni a történteket. Amint a folyamatot objektíven ki tudjuk elemezni az „Én” szemszögéből, akkor születik meg az igazságlátásunk.
Ez a workshop, a résztvevők biográfiai eseményeire építve, utakat mutat a kognitív félreértelmezések kijavításához.
A módszer az izraeli “Hotam School for Biographical Counselling and Work with Karma” munkatársa által kutatott és kidolgozott út; ő maga alapítója és vezetője az iskolának, sok éve kutatja, fejleszti és tanítja a Karma és a Biográfia összefüggéseit világszerte.

Rinke Visser & Josien de Vries: “Biográfiai munka és Waldorf oktatás: termékeny szinergiák. Hogyan tovább?”
Ezt a kérdést saját élettapasztalatainkon keresztül fogjuk vizsgálni, kutatni. A válaszokat meg kell még találnunk, ehhez pedig szükség lesz a kreativitásunkra!
Erre a keresésre elsősorban egykori Waldorf diákokat, tanárokat, szülőket és biográfiai munkát végző kollégákat várunk olyanokat, akiket érdekel az oktatás. Kiindulási pontunk: életünk egy létesülési út. Születésünkkel kezdődik, de ez csak az első a vélhetően számos kezdőpillanat között egész életünk viszonylatában. Pillanatok, amikor újra “kitaláljuk” magunkat, kezdőpontok, választások, felelősségvállalás…mind részei a saját utunknak. A Waldorf oktatás arra lett kitalálva, hogy ezt a létesülési folyamatot támogassa. Ez annyit jelent, mint kapcsolódni önmagunkhoz és a körülöttünk lévő világhoz annak minden változatos kihívásával együtt annak érdekében, hogy legtöbbet hozhassuk ki a Földön töltött időnkből, hogy megtaláljuk az utunkat, a küldetésünket, a sorsfeladatunkat…Hogyan tud a biográfiai munka hozzájárulni ehhez a folyamathoz? Nem lenne-e nagyszerű, ha sikerülne új meglátásokra, perspektívákra, és lehetőségekre bukkanni ?

Tomoko Kawashima: Biográfiai munka a vállalati szférában és egy konkrét japán kezdeményezés bemutatása
Ez a workshop elsősorban vállalkozóknak, a vállalati szféra világa iránt érdeklődő fiataloknak, coachoknak és szervezetfejlesztő szakembereknek szól.
Egy általános biográfiai munka bevezető rész után, a workshop vezetője interaktív formában osztja meg tapasztalatait arról, hogy a coaching és a biográfiai munka összekapcsolása hogyan vezetett mélyebb önismerethez és az önmenedzsment képességek növeléséhez egy IT nagyvállalaton belül.
Röviden bemutatja következő japán projektjét is: arra keresi a választ, hogy az ottani öregotthonok jövőjét hogyan változtathatja meg az, ha a biográfiai munkát felhasználják az ottlakók életútjának, valamint életük értelmének jobb megértésére.

 

GYAKORLATI KÉRDÉSEK

Étkezés
A hétfői ebéd a Biográfiai Sétákba lesz “beépítve”: minden sétavezető tesz majd javaslatokat az ebéd helyszínére (a Prelude részvételi díja ezt nem foglalja magába). A hétfői vacsorára az esti előadás helyszínén kerül sor, vegetáriánus büfé formájában (ez része a Prelude díjának). A keddi ebéd és vacsora a Waldorf Iskolában lesz (szintén része a Prelude díjának).

Fordítás
Hétfői Biográfiai Séták: a vezetők minden esetben előre közlik, hogy milyen nyelven vezetik majd a sétát. Amennyiben szükség lesz rá, fiatal résztvevőket vagy más csatlakozókat szerveznek be tolmácsnak a külföldi vendégek számára.

A hétfő délutáni Szüretelést a Magyar Art of Hosting csapata vezeti majd magyar és angol nyelven. 

A hétfő esti Christine Gruwez előadáson angol-magyar szinkrontolmácsolás lesz. 

A keddi workshopok angol nyelven zajlanak. Amennyiben igény lesz rá és ezt a Prelude-re való regisztrációkor időben jelzik, a műhelymunkák vezetőinek jóváhagyásával magyar fordítást biztosítunk.